Utrzymanie ruchu w Przemyśle 4.0

CONFERENCE HALL C

Przemysł 4.0 polegający nie tyle na wprowadzeniu nowych technologii, co na ich integracji, pozwala także na zastosowanie nowych polityk eksploatacyjnych, a co za tym idzie odmiennego podejścia do utrzymania ruchu. Głównym elementem, pozwalającym na wprowadzenie tych zmian są różne aspekty wykorzystania Internetu rzeczy, a także odmienne podejścia do przechowywania, przetwarzania i przesyłania danych. Istotną rolę odgrywa także sposób komunikacji, który w przypadku Przemysłu 4.0 odbywa się głównie między obiektami technicznymi. Zmienia się rola systemów ekspertowych, których głównym zadaniem jest wspomaganie osób zajmujących się utrzymaniem ruchu.