Audyty energetyczne w zakładach produkcyjnych

CONFERENCE HALL C

Audyt energetyczny w przemyśle to identyfikacja potencjału w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii, przy zachowaniu parametrów użytkowych i funkcji obiektu budowlanego, instalacji przemysłowej czy energetycznej. Audyt dostarcza również informacji o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, służących poprawie efektywności energetycznej. Audyt energetyczny budynku przemysłowego ma na celu wskazanie możliwych do realizacji usprawnień w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energie służącą zapewnieniu w pomieszczeniach produkcyjnych warunków umożliwiających realizacje odbywającego się tam procesu produkcyjnego lub technologicznego.