Skuteczna optymalizacja procesu produkcyjnego w świetle postępującej indywidualizacji oczekiwań produktowych Klientów

CONFERENCE HALL C

Omówienie zachodzących w ostatnich latach zmiany globalne na rynku w zakresie autonomizacji produktów oraz  ich wpływu na skomplikowanie procesu produkcyjnego, tj. skrócenie serii produkcyjnej. Prezentacja narzędzi i metod pozwalających skutecznie opanować proces produkcji (głównie dzięki elastyczności zakładanej przez Industry 4.0).