Oleje i smary w przemysłowych programach efektywnościowych

CONFERENCE HALL C

Oleje i smary, lub szerzej technika smarownicza, są pomijane albo tylko w niewielkim stopniu uwzględniane w większości krajowych, przemysłowych programów efektywnościowych. Wynika to z braku odpowiedniej wiedzy technicznej z zakresu trybologii techniki smarowniczej, ale również z uprawiania tzw. gospodarki smarowniczej, nastawionej na obniżanie kosztów eksploatacji, w tym wydatków na zakup olejów i smarów. Tymczasem właśnie poznanie i wykorzystanie potencjału oszczędnościowego wysokiej jakości olejów i smarów jest kluczem do poprawy efektywności energetycznej i materiałowej wszystkich maszyn i urządzeń.