Nowoczesne utrzymanie ruchu w oparciu o metody predykcji – case study

CONFERENCE HALL C

Zarządzanie zasobami technicznymi (assets management) staje się coraz częściej jednym z kluczowych obszarów doskonalenia polskich i zagranicznych firm. Wzrastający udział bezpośrednich kosztów utrzymania ruchu w kosztach zmiennych przedsiębiorstwa, znaczenie utrzymania urządzeń w ciągłej sprawności eksploatacyjnej, jak również sytuacja konkurencyjna, w jakiej znajdują się obecnie przedsiębiorstwa, zmuszają do intensywnego poszukiwania możliwości ich zmniejszenia. Doskonalenie produkcji wymusza więc zmiany we wszystkich powiązanych z nią obszarach. Zarządzanie techniczne jest dziś jak nigdy wcześniej obszarem wymagającym nowatorskiego podejścia oraz integracji ze strategią produkcji. Tym samym zarządzanie majątkiem technicznym, utrzymanie ruchu, inżynieria niezawodności to obszary coraz większego zainteresowania menadżerów i dyrektorów tychże firm.
Jedną ze strategii zarządzania zasobami technicznymi jest predykcyjne utrzymaniu ruchu czyli popularna diagnostyka, która pozwala na ciągłe monitorowanie stanu urządzeń bez potrzeby ich zatrzymywania.