speaker-info

Anna Timofiejczuk

Koordynator projektu Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 (CKP4.0), Politechnika Śląska

Główne zainteresowania naukowe to diagnostyka techniczna, analiza drgań i hałasu, analiza obrazów oraz wnioskowanie diagnostyczne z uwzględnieniem kontekstu. Autorka ponad 100 artykułów naukowych i 3 książek w tych obszarach. Stypendystka fundacji DAAD. Odbyła staże i wygłaszała wykłady w uniwersytetach technicznych w Dreźnie, Cranfield oraz Compiegne. Realizowała projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe dotyczące zastosowania systemów wizyjnych, przetwarzania danych oraz robotyki mobilnej. Organizowała z ramienia Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, które powstało w lutym 2018 r. Organizatorka warsztatów Lider Przemysłu 4.0. Jest profesorem nadzwyczajnym w Politechnice Śląskiej, kierownikiem zakładu Diagnostyki i Eksploatacji w Instytucie Podstaw Konstrukcji Maszyn. Obecnie jest dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Prelekcje

Utrzymanie ruchu w Przemyśle 4.0

CONFERENCE HALL C

Przemysł 4.0 polegający nie tyle na wprowadzeniu nowych technologii, co na ich integracji, pozwala także na zastosowanie nowych polityk eksploatacyjnych, a co za tym idzie odmiennego podejścia do utrzymania ruchu. Głównym elementem, pozwalającym na wprowadzenie tych zmian są różne aspekty wykorzystania Internetu rzeczy, a także odmienne podejścia do przechowywania, przetwarzania i przesyłania danych. Istotną rolę […]

czytaj więcej
Facebook
LinkedIn