speaker-info

Andrzej Kulik

Niezależny konsultant

Absolwent AGH Wydział Mechaniczny. Ponad trzy dekady doświadczenia w Utrzymaniu Ruchu, w tym w przedsiębiorstwach o statusie World Class Maintenance Management ( Republika Południowej Afryki, Arabia Saudyjska) nabytych w przemyśle min. górnictwie , energetyce, petrochemicznym, chemicznym, maszynowym,  na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych. Pracując w różnych gałęziach przemysłu udzielał się społecznie w profesjonalnych organizacjach poświęconych doskonaleniu zarządzaniem UR i niezawodności. Jest  jednym z założycieli (SAMA) Southern African Maintenance Association przekształconym  później na (SAAMA) Southern African Asset Management Association. Równolegle z doskonaleniem umiejętności i wiedzy technik Condition Monitoring studiował  Zarządzanie UR i Project Management  na Uniwersytecie w Pretorii. Zarówno techniki PdM, jak i zarządzanie UR  wskazały  dalszą drogę rozwoju kariery i skłoniły do dogłębnego studiowania wiedzy inżynierskiej maszyn wirnikowych, niezawodności maszyn i urządzeń, technik inspekcyjnych RBI (Reliability Based Inspection), oraz ” post mortem” analiz sprzętu uległego awarii.  W 2011 roku firma SASOL w której pracował,   na  26-tej Międzynarodowej Konferencji UR (IMC) w USA , Condition Monitoring department , jako integralna część proaktywnego i predykcyjnego UR  został wybrany jako”Best Condition Monitoring & Predictive Program”. Był mianowany jako egzaminator zewnętrzny, na University of Natal(RPA), Faculty  of Engineering w celu moderowania i oceniania zadań badawczo-projektowych  z dziedziny Condition Monitoring. W Arabii Saudyjskiej jako Rotating Equipment  Manager, był odpowiedzialny za wspomaganie UR i produkcji w przeprowadzaniu analiz awarii, dostarczanie rozwiązań, rozwój nowych strategii oraz działań korekcyjnych oraz szkolenie, mentoring i coaching młodych saudyjskich inżynierów.   W SKF-Saudi Arabia  jako Predictive Maintenance Manager do jego obowiązków należało: Opieka/wspomaganie kontraktów(outsourcingu)  PdM dostarczanych przez firmę dla różnych gałęzi przemysłu. Ustalanie procedur i propozycji dla nowych kontraktów. Projekt Management  dla dostarczenia systemów diagnostyczno-monitorujących. Pomoc w rozwiązywaniu problemów w zakładach klientów jak i prowadzenie dla nich wybranych szkoleń.

Prelekcje

Przemysł 4.0 – ”czwarta” generacja utrzymaniu ruchu

CONFERENCE HALL C

Prezentacja dyskutuje główne problemy, które będą kształtować  „czwartą” generację utrzymania ruchu i argumentuje, że czwarta generacja skupiać będzie się na eliminowaniu awarii, raczej niż na predykcji  czy prewencji. Wiązać się to będzie z dwoma głównymi ulepszonymi podejściami. Pierwsze obejmuje rozszerzenie technicznej koncentracji  managerów i profesjonalistów  utrzymania ruchu w obszarach takich jak selekcja i konstrukcja  wyposażenia […]

czytaj więcej
Facebook
LinkedIn